Technika > Zemědělství a chov > Lisy a baličky
LISY A BALIČKY

LELY WELGER RP 205 ( bez řezacího ústrojí )

Lely Welger RP 205 je určen k balení suchých materiálů jako seno a sláma, které se neřežou.

Lely Welger RP 205 je určen k balení suchých materiálů jako seno a sláma, které se neřežou, takže konstrukce tohoto svinovacího lisu je poměrně jednoduchá. Jedná se o vysoce kvalitní svinovací lis pro společnosti, které vyžadují pouze balení sena a slámy. Sběrač o šířce 2,25 m zaručuje, že stroj je vhodný i pro sběr širokých řádků sklízecích mlátiček.
Lis Lely Welger RP 205 je vybaven osvědčenou a vyzkoušenou svinovací komorou s osmnácti válci a mechanickým systémem zajištění zadního víka. Nebývalý objem lisovací komory je dobře známý. Model RP 205 je standardně vybaven velkým plnícím rotorem balicího stroje, takže lze tuto kapacitu využít i u velmi hutných plodin. Lely Welger RP 205 nemá řezací systém. Díky tomu nabízí tato série výborné možnosti pro chovatele dobytka a podnikatele ve službách, kteří nevyžadují řezání, ale chtějí lisovat těžké balíky. 
MODEL
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
WELGER RP 205LELY WELGER RP 245 PROFI ( s řezáním )

S mazanými ložisky snášejícími vysoká zatížení a řezacím ústrojím Xtracut je RP 245 Profi prémiovým modelem pro lisování senáže.

Profi rotor má vynikající záběr ve všech sklízených materiálech a je světově proslulý svou vynikající výkonností. Ovládání E-link a Hydroflexcontrol s jednoduchou obsluhou zaručují maximální efektivitu člověka.
Lely Welger 245 Profi je vybaven řezacím ústrojím Xtracut s volitelnými skupinami nožů, které byly vyvinuty speciálně pro tento model. 25 nožů může být rozděleno do různých skupin, podle potřeby řezání materiálu na různé délky. Obsluha může pomocí ovládací skříňky v kabině traktoru zvolit 25, 13 nebo 12 nožů, bez nutnosti odstraňovat nože fyzicky, což šetří čas a námahu.
Model Lely Welger RP 245 Profi je standardně vybaven snadno obsluhovatelným ovládáním E-link. Toto elektronické řízení informuje řidiče traktoru o všech provozních stavech stroje. Kromě toho umožňuje snadné předvolení hydraulických funkcí nebo nastavení různých provozních parametrů jako je utužení balíků, délka sítě nebo volba skupiny nožů. Informace jako je počet balíků a doba práce mohou být sledovány a uloženy jednotlivě. 
MODEL
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
WELGER RP 245 PROFILELY WELGER RPC 245 TORNADO ( lis s baličkou )

Tento stroj při sběru úrody a jejím zhutňování, přemístění do baličky a zabalení a následném vyložení neztrácí ani vteřinu

V sezóně sklizně pícnin hraje největší roli čas - a čas jsou peníze. Kdo by nezažil takového problémy: hrozí déšť, nebo slunce spaluje trávu a způsobuje příliš rychlé přesušení. V takových situacích je dobrá každá minuta, někdy i vteřinka. Bohudík za Lely Welger RPC 245 Tornado. Tento stroj při sběru úrody a jejím zhutňování, přemístění do baličky a zabalení a následném vyložení neztrácí ani vteřinu!
Zcela nová konstrukce této kombinace lisu s baličkou je založena na myšlence sestrojení systému balení, který bude tak rychlý, aby mohly být balíky perfektně zabaleny bez omezení vysoké kapacity baličky. Pokud chcete být opravdu rychlý, musíte využít každý zlomek vteřiny, stejně jako běžec na 100 m. A to je přesně to, co balicí systém Tornado dělá. Rychle předání balíku do stroje je perfektním příkladem optimální úspory času; z výše položeného lisu je balík, vedený unášecí vidlicí, měkce předán na balicí stůl. Díky tomu se může okamžitě uzavřít zadní víko lisu. Ovíjecí prstenec zároveň optimálně využije prostor za zadním víkem. Faktem je, že Tornado začíná balit ještě předtím, než je zadní víko lisu úplně uzavřeno .... Úspora času při balení velmi přispívá ke krátkému cyklu této kombinace lisu s baličkou. Díky jemnému pohonu balícího prstence dosáhnou cívky fólie rychle správné rychlosti. Zařízení pro odřezávání a zachycení fólie hrají rovněž důležitou roli. Díky pozměněné konstrukce nyní stačí k uvolnění fólie pouze malé otevření a balička proto nemusí zbytečně zpomalit. Každý svinovací lis Lely Welger s řezacím rotorem může být vybaven dnem dopravního kanálu Hydroflexcontrol. Gumové pružiny zajišťují, že se dno může vychýlit dolů a přizpůsobit se tak vzniklému kameni nebo chuchvalci píci. V případě zablokování dopravního kanálu se dno vychýlí dolů a problém se může snadno odstranit. 
MODEL
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
WELGER RPC 245 TORNADOLELY WELGER RP 445 ( s možností řezacího ústrojí )

Variabilní znamená: flexibilní. A to charakterizuje tento široký sortiment svinovacích lisů.

Variabilní znamená: flexibilní. A to charakterizuje tento široký sortiment svinovacích lisů. Ať už při zpracování sena, slámy nebo mokré senáže, model Lely Welger 445 nabízí vždy nejlepší výkon. Tento stroj se svými širokými možnostmi nabízí velkou flexibilitu. Utužení balíků, průměr balíků, vázací materiál a dokonce i délku řezu, to vše lze v případě potřeby řídit pomocí ovládací jednotky lisu z kabiny traktoru.

Široký sběrač - velké řádky
Model Lely Welger RP 445 je standardně vybaven 2,25 m širokým neřízeným sběračem s pěti nosníky prstů. Sběrací výkon je enormní; dlouhé 5,60 mm silné prsty mají velké vinutí a ideálně se proto hodí k nabírání sklizeného materiálu z vysokého strniště. Díky šířce sběrače 2,25 m mohou být široké řádky snadno sbírány i při projíždění ostrých zatáček. Zavěšení sběrače je stavitelné a v kombinaci s fixačními řetězy, flexibilními prsty a koly sběrače je zaručeno vynikající kopírování povrchu pozemku a sběr co nejčistší píce.

  Powersplit - koncepce děleného pohonu
Stroje s obrovskou průchodností logicky potřebují hnací systém, schopný odolávat vysokým zátěžím, které z toho vyplývají. Robustní převodovka Powersplit (s olejovou náplní) rovnoměrně rozděluje hnací výkon mezi rotor a lisovací komoru. Díky převodce Powersplit se všechny hřídele otáčejí od začátku správným směrem, takže další převodovka není potřebná a současně se tím omezují ztráty výkonu.
Lely Welger RP 445 může být vybaven řezacím ústrojím Xtracut s volitelnými bloky nožů. 25 nožů lze rozdělit do různých skupin, které mohou být použity nezávisle na sobě. Obsluha tak může pomocí ovládací skříňky E-link zvolit z kabiny traktoru 25, 13 nebo 12 nožů, aniž by bylo potřeba nože skutečně vyndat nebo nasadit. To šetří čas a námahu.
Díky velkému počtu zubů - čtyři na každém prstenci - zachytává Proti-rotor enormní množství sklizeného materiálu a zajišťuje zpracování senáže v průběhu celého roku. Tento vysoce kvalitní rotor garantuje nepřetržitý výkon a vynikající kvalitu řezu všech druhů sklízených pícnin za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. 
MODEL
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
WELGER RP 445LELY WELGER RPC 445 TORNADO ( lis s baličkou )

Pod názvem Lely Welger RPC 445 Tornado má nyní Lely na trhu první plně variabilní kombinaci lisu s baličkou.

Proč právě naše Tornado:
 • Vysoká rychlost balení, lis nikdy nečeká na baličku
 • Balící prstenec se vždy automaticky nastaví na střed balíku
 • Kompaktní rozměry - široké pneumatiky na jedné nápravě
 • Lis má stejné parametry jako známý RP 445
 • Nejvyšší kvalita od Welgera

 • Pod názvem Lely Welger RPC 445 Tornado má nyní Lely na trhu první plně variabilní kombinaci lisu s baličkou. Vedle lisovací komory je variabilní také automatický systém balení. Čas, který Tornado pro zabalení potřebuje, je tak krátký, že umožňuje plné využití výkonu svinovacího lisu.

  Systém balení Tornado – nové měřítko!
  Zcela nová konstrukce této kombinace lisu s baličkou je založena na myšlence sestrojení systému balení, který bude tak rychlý, aby mohly být perfektně zabaleny balíky o průměru 0,90 až 1,60 m.

  Zadní víko nahoru, víko zavřít a jede se
  Pokud chcete být opravdu rychlý, musíte využít každý zlomek vteřiny, stejně jako běžec na 100 m. A to je přesně to, co balící systém Tornado dělá. Rychlé předání balíku do stroje je perfektním příkladem optimální úspory času; z výše položeného lisu je balík, vedený unášecí vidlicí, měkce předán na balící stůl. Díky tomu se může okamžitě uzavřít zadní víko lisu. Ovíjecí prstenec zároveň optimálně využije prostor za zadním víkem. Faktem je, že Tornado začíná balit ještě předtím, než je zadní víko lisu úplně uzavřeno...

  Rychlé a vyrovnané předání balíku
  Předání balíku se podstatně zrychlilo; i v nejobtížnějších šikmých polohách se balík bez problému skulí na balící stůl. Předání balíku mezi lisem a balícím stolem probíhá měkce a přesně i na strmých svazích.

  Klidný chod pohonu – nenáročná údržba
  Prstenec je poháněn gumovými hnacími kladkami, zatímco další dvě kladky zajišťují vedení a napnutí prstence. Kromě toho je prstenec na gumových kladkách uložen, takže celý systém má mimořádně klidný a tichý chod. Brzdové zařízení se skládá z brzdových čelistí, které jsou tlačeny proti balícímu prstenci.    Automatické přizpůsobení každému balíku
  Nejdůležitějšími faktory pro automatický provoz baličky jsou průměr balíku a počet požadovaných vrstev fólie. Proto se v průběhu vázání zjistí průměr balíku a tato informace je předána balícímu systému, který následně automaticky upraví výšku prstence. Počítač potom spočítá počet otáček potřebných k tomu, aby byl balík zabalen požadovaným počtem vrstev fólie.
  Snadné přizpůsobení a vysoká všestrannost znamenají: Pokud poslední balík na poli nedosáhne požadovaného průměru balíku, nebo je naopak o něco větší, není to žádný problém. Balící systém Tornado měří každý balík, aby se balička v době vázání nastavila na správné hodnoty. To je maximální flexibilita!

  Rychlé dosažení správných ot./min.
  Úspora času při balení velmi přispívá ke krátkému cyklu této kombinace lisu s baličkou. Díky jemnému pohonu balícího prstence dosáhnou cívky fólie rychle správné rychlosti. Zařízení pro odřezání a zachycení fólie hrají rovněž důležitou roli. Díky pozměněné konstrukci nyní stačí k uvolnění fólie pouze malé otevření a balička proto nemusí zbytečně zpomalit.

  Lisování bez balení
  Při lisování sena nebo slámy se může balička vypnout; v takovém případě se hotový balík odloží přes stůl na zem nebo zůstane ležet na stole do doby slisování dalšího balíku, aby mohly být odloženy oba balíky najednou.

  MODEL
  TECHNICKÁ SPECIFIKACE
  WELGER RPC 445 TORNADO  Lely Attis PT 130

  Lely vyvinula dvě tažené otočné baličky s nakládacím ramenem
  s názvy Attis PT 130 a PT 160.

  PŘEHRÁT VIDEO

  Proč právě náš Attis:
 • Vysoký výkon a nejvyšší kvalita zabalení
 • Šetrný výkon aktivního vyložení balíku na zem
 • Robustní konstrukce pro intenzivní využití
 • Plně automatické ovládání
  Lely vyvinula dvě tažené otočné baličky s nakládacím ramenem s názvy Attis PT 130 a PT 160. První z nich, Lely Attis PT 130, je základní model vybavený robustním nakládacím ramenem, výjimečně nízkým balícím stolem a poloautomatickým ovládáním.
 •  

  Obrovský výkon
  Lely Attis PT 130 je vybaven nakládacím ramenem, které dokáže naložit balíky až do průměru 130 cm a hmotnosti až 1000 kg, na balící stůl najednou. Vodící válečky pevně udržují balík ve stálé pozici na balícím stole, takže proces balení může pokračovat i při jízdě pro další balík. V závislosti na počtu vrstev fólie může balička zpracovat až 60 balíků za hodinu.

  Stále správný počet vrstev fólie
  Lely Attis PT 130 je vybaven poloautomatickou ovládací jednotkou E-link basic pro automatický chod nebo použití každé funkce zvlášť např. naložení, balení, přestřižení fólie a vyložení. Jakmile balící stůl dokončí správný počet otáček, počítadlo otáček dá zvukový signál obsluze. Když obsluha zastaví balící stůl, držák fólie se zavře a balící stůl se nakloní směrem dozadu.

  Nastavitelný systém napínání šetří fólii
  Napínací zařízení může být vybaveno 500 mm nebo 750 mm rolí fólie. Nastavitelný napínací systém šetří fólii a zajišťuje tak těsné zabalení kolem celého balíku. Díky rychloupínacímu systému se může prázdná role fólie jednoduše a rychle vyměnit. Tažná oj má kapacitu nést 3 další role fólie.
  Kompaktní na silnici
  Přestavění z pracovní pozice do kompaktní transportní pozice je velice jednoduché. S nakládacím ramenem se zvedne pravé zadní kolo a změní se pozice kola. Tím se zmenší rozchod kol o 35 cm.

  Klidné vyložení na zem
  Díky výjimečně nízké konstrukci modelu PT 130 je vyložení balíku šetrné. Po dokončení balení se balící stůl nakloní dozadu a balík se vyloží obzvlášť jemně.

  Pevná konstrukce pro časté použití
  Stále robustní konstrukce rámu ve spojení s robustními ocelovými trubkami zajišťuje dlouhou životnost stroje.

  E-link Basic
  Attis PT 130 je vybaven ovládací jednotkou E-link Basic k ovládání automatického programu nebo každé funkce zvlášť.

  Lely Attis PT 160
  Kvůli velikým rozdílům ve velikosti balíků je model Attis PT 160 nejuniverzálnějším strojem. Tento balící stroj zahrnuje plně automatické ovládání a aktivní vykládací systém balíků. Navíc umí vozit i druhý balík při jízdě.
    Univerzální balička
  Díky nastavitelnému vedení může zpracovat balíky o šířce 125 až 150 cm. Nastavitelné nakládací rameno naloží balík o průměru 90 až 160 cm na balící stůl během jedné operace. Díky nastavitelnému napínacímu systému fólie, umí balička vždy natáhnout fólii přes střed balíku, bez ohledu na velikost balíku.

  Stále správný počet vrstev fólie
  Model Attis PT 160 je vybaven plně automatickou ovládací jednotkou E-link Plus. Balící program může být nakonfigurován dle přání obsluhy nebo může být každá funkce manuální. S tlačítkem pauzy můžete kdykoliv pozastavit proces z důvodu projetí náročných pasáží nebo vyložení balíku na požadovaném místě.

  Chytře navržené držáky fólie šetří náklady
  Model PT 160 je vybaven napínáním fólie, který unese 500 až 750 mm široké role. Toto napínání zaručuje 55% až 70% napnutí. To šetří fólii a zaručuje těsné napnutí kolem balíku. Čidlo varuje obsluhu v případě přetržení fólie nebo v případě nutnosti výměny fólie. Díky rychloupínacímu systému se může prázdná role fólie jednoduše a rychle vyměnit. Tažná oj má kapacitu nést 3 další role fólie.

  Pevná konstrukce pro časté použití
  Jednoduchá, avšak výjimečně spolehlivá konstrukce zaručuje dlouhou životnost stroje. Kdekoliv to bylo možné, byly použity ocelové trubky z jednoho kusu, aby se co nejvíce zamezilo svařovaným spojům.

  Klidné vyložení na zem
  Attis PT 160 představuje aktivní systém vyložení balíku. Jakmile se balící stůl nakloní dozadu, spustí se systém vyložení a převezme balík z balícího stolu. Fólie je pečlivě přestřižena a držena v pozici pro další balík. Následně je balík jemně položen na zem, čímž nedojde k poškození fólie.

  Přeprava druhého balíku
  Na nakládacím ramenu je možné vézt druhý balík.

  Váha pro rozšířenou stabilitu
  S nízkým těžištěm stroje a váhou pro rozšířenou stabilitu je Attis PT 160 ideálním strojem pro práci ve svazích.

  Kompaktní přepravní pozice
  Složením nakládacího ramene je PT 160 připravena k přepravě. Kompaktní stavba zajišťuje, že stroj je při přepravě úzký a při skladování vyžaduje malý prostor.


  MODEL
  TECHNICKÁ SPECIFIKACE
  LELY ATTIS
  PT 130
  LELY ATTIS
  PT 160
  Průměr balíku
  m
  0,90 - 1,50
  0,90 - 1,60
  Šířka balíku
  m
  1,25
  1,25 - 1,50
  Max. hmotnost balíku
  kg
  1000
  1500
  Hmotnost (průměrná)
  kg
  1080
  2080
  Požadovaný výkon
  kW/hp
  30 / 40
  40 / 55
  Přepravní délka
  m
  4,70
  5,80
  Přepravní šířka
  m
  2,55
  2,30
  Přepravní výška
  m
  2,30
  2,70
  Hydraulika traktoru
  1 x JČ ventil s plovoucí polohou
  Doporučený průtok oleje
  l/min/bar
  18 - 30 // 150
  18 - 30 // 150
  Napájení
  12 V
  12 V
  Pneumatiky
  10.0/70x15.3
  380/55x
  Držák fólie a nůž
  ks
  1
  1
  Přídavné držáky fólie
  ks
  3
  3
  Variabilní napínání fólie
  %
  55 / 70
  55 / 70
  Ovládací jednotka
  E-link Basic
  E-link Basic